Pyšní na
svou historii,
připraveni
na budoucnost

Našim studentům poskytujeme kvalitní zázemí, ve kterém je připravujeme pro pracovní život. Přesvědčte se o tom, proč si zvolit právě nás.

Více informací

Naše škola

Naše škola byla založena v  roce 1900 a dnes hrdě navazuje na více než 100letou historii. Tuto historii tvoří nespočet vážených kantorů a absolventů, kteří se dokázali uplatnit v tuzemsku i v zahraničí.

Benefity studia

S touto tradicí  však dlouhodobě dbáme také na modernizaci školy, která je schopná reagovat na dnešní moderní a zrychlenou dobu. Studentům se tak každodenně snažíme být dobrým sparing partnerem, naslouchajícím jejich potřebám. Této filozofii podřizujeme formu výuky, která je pro ně atraktivní.

Kam směřujeme?

Rádi si klademe dosažitelné cíle, díky nimž zkvalitňujeme výuku na naší škole. Naše priority jsou následující:
  • Větší prohloubení spolupráce s lokálními firmami, abychom studentům poskytli co nejpestřejší praxi, která je připraví pro praktický život.
  • Zvýšení důrazu na výuku cizích jazyků, vedoucí k usnadnění studia na vysokých školách a následném uplatnění absolventů v praxi.
  • Důsledná příprava studentů na maturitu prostřednictvím přehledných materiálů, výukových softwarů a online zdrojů, pro udržení a zvýšení úspěšnosti.

Praxe při studiu

Naše škola svědomitě dbá na poskytování dobrých znalostí a vědomostí, které si naši žáci postupně osvojují v praxi v průběhu studia. Kombinace teorie s následnou praxí je tou nejlepší průpravou pro jejich pozdější kariérní uplatnění a to ať již ve firmách, veřejných institucích či jako osoby samostatně výdělečně činné. Tento náš léty osvědčený postup pak přináší výborné výsledky.

Žák se dobře orientuje v obchodních procesech či ekonomické nebo účetní problematice. Postupně se vypracuje pro bezchybné psaní všemi deseti prsty a nebude mu dělat problém rychle napsat obchodní dopis. Žák se bude pyšnit jazykovou vybaveností hned v několika cizích jazycích a to jak psanou, tak i písemnou formou. Při práci s počítačem se hravě zorientuje ve zdrojových programových kódech a bude tak schopen vlastní tvorby skriptů a aplikací.

Tyto teoretické dovednosti si studenti odnášejí ze školních lavic a následně je v rámci odborné praxe aplikují v našich partnerských firmách.

Důvody, proč spojit

tvůj studentský život s námi

thumb-up
Uplatníš se

Každý úspěšný absolvent je pro nás důkazem toho, že jsou naše vnitřní mechanismy nastaveny správným směrem. Spojení teoretických forem výuky společně s praxí dávají dobrý základ pro uplatnění se na pracovním trhu.

compass
Studenti jsou “světoví”

Na výuku cizích jazyků výrazně dbáme, protože cizí jazyky otevírají příležitosti mimo Českou republiku. Studenti tak mohou prostřednictvím stáží a zahraničních pobytů konfrontovat své nabyté vědomosti.

life-ring
Dáme Ti něco navíc

Snažíme se nabídnout benefity navíc, abychom zpříjemňovali a zkvalitňovali podmínky studentovy výuky. Reprezentaci naší školy dokážeme ocenit prostřednictvím řady motivačních odměn.

group
Jsme jedna velká rodina

Dbáme na to, abychom se všichni v naší škole cítili příjemně. Kromě kantorského sboru a žáků tvoří tuto “rodinu” také přátelé školy, kteří mají na této atmosféře lví podíl. Společně tak pomáháme (virtuální adopce, organizace různých akcí) nebo pořádáme výlety.

Studijní obory

Obchodní akademie

Zaměření Firemní management

S firemním managementem získáš dobré základy například pro rozvíjení vlastního budoucího podnikání. Také získáš vhodné předpoklady pro povolání jako jsou: ekonomický manažer, personalista, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, bankovní poradce, osobní poradce v pojišťovně, finanční konzultant, odborný ekonomický pracovník ve státní správě, administrativní pracovník.


Lenka gondová - manažer ve státní správě

"Škola mne velmi dobře připravila na současnou pracovní pozici. Naučila jsem se orientovat v kvantu informací, což je v dnešní době obrovská přidaná hodnota. Základy ekonomie a účetnictví mne každodenně doprovázejí při manažerské praxi."

Obchodní akademie

Zaměření Zahraniční obchod

Absolventi se zaměřením na zahraniční obchod mají výborné předpoklady pro získání široké škály pracovních příležitostí, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí. Ve výuce získáváš všeobecné vzdělání přírodovědného směru, humanitního směru včetně vzdělání v široké oblasti odborných předmětů zaměřených na ekonomii (účetnictví, ekonomika, právo, zahraniční obchod). Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Znalost cizích jazyků bude tvá celoživotní výhoda.


Petr Paksi - J.A.P. s.r.o., obchodní ředitel

"Znalost cizích jazyků mi významně pomáhá při mé každodenní komunikaci s obchodními partnery a vlastně tak nastartovala mou pracovní kariéru."

Obchodní akademie

Zaměření Manažer informačních technologií

Jako absolvent získáš ekonomické vzdělání a budeš dobře připraven na pozici IT manažera, který má ekonomický přehled a dobře rozumí problematice vývoje softwaru a správě databázových systémů. Po složení maturitní zkoušky máš navíc jako náš absolvent možnost vybrat si některou z forem terciálního vzdělávání, zejména studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách technického a ekonomického zaměření.


Lukáš Mora  - absolvent 

"Škola mi vyšla vstříc především z hlediska vstřícnosti učitelů a poskytnutí hardwaru, díky kterým jsem mohl školu reprezentovat na mezinárodních soutěžích v programování."